IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI

Tabela sadržaja

puska sa optikom

Znatne olakšice za nabavljanje lovačkog i sportskog oružja licima koja već poseduju to oružje.

Radna grupa

U martu ove 2021. godine ministar policije Aleksandar Vulin je doneo rešenje o formiranju Radne grupe za izradu nacrta zakona kojim se uređuje oblast oružja i municije. Radnu grupu, čiji je rukovodilac sekretar MUP-a Zoran Lazić, čine 30 članova a to su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, nekoliko ministarstava, kao i predstavnici civilnog društva (jedan iz Privredne komore Srbije, dva iz Lovačkog saveza Srbije i dva iz Nacionalne asocijacije za oružje Srbije).

Tri radna sastanka do sada

Do sada su održana tri radna sastanka na kojima je rađeno na izmenama ZOM-a u smislu usklađivanja definicija i pojmova, kao i  kategorizacije oružja sa Direktivama Evropskog parlamanta i Evropske komisije broj 555/2021 od 24. aprila 2021. godine. Ovo usklađivanje je prioritetni zadatak Radne grupe i biće urađen ovih meseci. Drugi zadatak Radne grupe biće izrada potpuno novog ZOM-a, a on treba da se realizuje do kraja 2022. godine.
Među novim definicijama je oružje za uzbunjivanje i signalizaciju (do sada je bili startno i signalno kao i konvertibilno) a koje ispaljuje municiju bez projektila (svrstano je u kategoriju C).
  • Rogaland Softshell jakna je višenamenska vodoodbojna jakna
  • Pantalone imaju vodoodbojnu završnu obradu što vam pomaže da ostane suvi tokom kišnih dana
  • Na kolenima i predelu sedenja se nalaze umeci od rastezljivog materijala koji pomaže prilikom hodanja za veću slobodu kretanja

Akustično oružje

Akustično oružje jeste vatreno oružje koje je posebno prepravljeno za isključivu upotrebu ispaljivanja municije bez projektila, za upotrebu u pozorišnim predstavama, fotografisanju, filmskom i televizijskom snimanju, rekonstrukciji istorijskih događaja, manifestacijama, obuci i sl.
Akustično oružje A i B kategorije mogu nabavljati i držati pravna lica i preduzetnici uz odobrenje nadležnog organa.

Specijalizovan muzej

Specijalizovan muzej, propisan zakonom o muzejskoj delatnosti je muzej koji nabavlja, čuva, istražuje i izlaže vatreno oružje, osnovne delove ili municiju u istorijske, kulturne, naučne, tehničke i obrazovne svrhe, kao i u svrhu očuvanja nasleđa i koja je kao takva priznata od strane nadležnog ministarstva.

Kolekcionar

Kolekcionar je svako fizičko ili pravno lice posvećeno prikupljanju i očuvanju oružja, osnovnih delova ili municije u istorijske, naučne, tehničke I obrazovne svrhe, kao i u svrhu očuvanja nasleđa, a kome je izdata kolekcionarska dozvola. (Kolekcionarska dozvola će se izdavati fizičkim i pravnim licima).

Ugovor na daljinu

Ugovor na daljinu, u smislu ovog zakona, je ugovor o nabavci oružja sačinjen u skladu sa posebnim zakonom koji uređuje takav ugovorni odnos, bez istovremenog fizičkog prisustva ugovornih strana, a u skladu sa odredbama ovog zakona.

Oprema

Oprema jesu prigušivači pucnja i delovi prigušivača pucnja i teleskopski-optički nišani sa svetlosnim snopom ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svetlosti, infracrvenim ili termovizijskim uređajem, kao I okviri za kratko oružje kapaciteta većeg od 30 metaka i okviri za dugo oružje kapaciteta većeg od 10 metaka. Vlasnici akustičnog oružja ne mogu nabavljati i držati bojevu municiju za to oružje.

Muzeji mogu bez odobrenja nabavljati za potrebe svoje delatnosti oružje i municiju A i B kategorije, uz prijavu nadležnom organu.

Nove isprave

Uvedene su i nove isprave za oružje, među kojima Odobrenje za nabavljanje oružja i opreme iz kategorije A; Potvrda o prijavi o držanju oružja i municije koju poseduju muzeji, kao i Odobrenje za nabavljanje municije za oružje iz kategorije B. Posebnom odredbom je regulisano da se ove ispreve primenjuju tek od dana pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji.

Nadležni organ će izdati odobrenje za nabavljanje lovačkog i sportskog oružja izkategorije B fizičkom licu koje već poseduje važeći oružni list (sa čipom) za sportsko i lovačko oružje, u postupku u kojrm se utvrđuje ispunjenost uslova samo iz člana 11. Tačka 4) i 5), što predstavlja olakšicu kako za lovce i strelce, tako i za administrativno postupanje organa.

  • Elegantna dukserica Rogaland Zip
  • Neka Vam bude udobno i toplo dok se opuštate kod kuće ili se družite u prirodi
  • Pantalone imaju vodoodbojnu završnu obradu što vam pomaže da ostane suvi tokom kišnih dana
  • Elegantnog su kroja, mogu se nositi i u slobodno vreme pored lovačkih aktivnosti

Onesposobljavanje oružja

Onesposobljavanje oružja vrše ovlašćeni serviseri i pravna lica ovlašćena za proizvodnju oružja, dok potvrdu o onesposobljavanju izdaje pravno lice ovlašćeno za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje vatrenog oružja , nakon utvrđivanja ispunjnosti uslova koji su predviđni propisom kojim se reguliše onesposobljavanje oružja.

Dozvola za prenošenje oružja

Za prenošenje oružja preko državne granice priznavaće se važeća Evropska dozvola za vatreno oružje: Takvo prenošenje će se evidentirati na graničnom prelazu bez izdavanja odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju i bez naplaćivanja taksi.
Za prevoz oružja i municije za oružje iz C i D kategorije neće biti potrebno odobrenje nadležnog organa. Odobrenje ovlašćenim trgovcima neće biti potrebno za prevoz manjih količina ( do 10 cevi) vatrenog oružja i municije (do 5 kg baruta u toj municiji).
 
Rok za zamenu isprava će biti produžen za još godinu dana, to jest do 5. marta 2023. godine.
Duško Ilić

Duško Ilić

generalni sekretar NAOS-a

Zaprati
Obavesti o
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Možda će te i ovo zanimati

Budite u toku sa lovačkim novostima, pridružite se viber grupi Lovački Magazin!