Tabela sadržaja

Da bi pristupio polaganju lovačkog ispita neophodno je da kandidat bude punoletan. Takođe, potrebno je da poseduje dokument kojim potvrđuje da je obučen da rukuje lovačkim oružjem (teorijski deo od 12 i praktični od 8 časova), kao i dokaz da je završio obuku za polaganje ispita.

Kandidat ovim ispitom potvrđuje da je upoznat sa praktičnim, ali i teorijskim delovima ove oblasti. U teorijski deo ispita spadaju:

  • lovački običaji i kultura,
  • biografija i bolesti divljači,
  • gazdovanje lovištem,
  • uslovi i načini lova,
  • lovačko oružje,
  • municija i lovna balistika i
  • lovna kinologija.

Nakon što položi obuku, uz pozitivno mišljenje organizatora obuke, lovac stiče uverenje izdato od strane ovlašćene organizacije, registrovane za delatnost lovstva (koje poseduju licencu za obavljanje određenih poslova u lovstvu).

Šta je lovna karta?

Lovna karta predstavlja ispravu kojom lovac stiče pravo na lov na teritoriji Republike Srbije, u periodu za koji je izdata (uglavnom u trajanju jedne lovne godine). Lovnu kartu izdaje i štampa Republika Srbija (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

Za svaku narednu lovnu sezonu u kojoj želi da učestvuje, lovac podnosi zahtev za dobijanje nove, važeće lovne karte.

Prema informacijama kojima raspolažemo, LOVAČKI SAVEZ SRBIJE  radi na umrežavanju aplikacije LOVAČKI  ISPITI, u kojoj bi trebalo da se nalazi baza podataka svih položenih lovačkih ispita od 1994. godine do danas.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će imati uvid u ovaj deo aplikacije i pretragu baze lica koja ispunjavaju uslov za dobijanje lovne karte, te neće biti potrebno da se nose potvrde o ispunjenosti uslova.

lovacka lovna karta

Ko može da se bavi lovom?

Lovac je fizičko lice koje je steklo lovnu kartu za tekuću lovnu godinu ispunjava uslove kojima se reguliše oružje i municija i osposobljeno je za lov.

Ukoliko ste zainteresovani da postanete lovac, a imate dodatnih pitanja i nejasnoća, budite slobodni da nas kontaktirate na mail: redakcija@lovackimagazin.rs

Zaprati
Obavesti o
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Možda će te i ovo zanimati

Budite u toku sa lovačkim novostima, pridružite se viber grupi Lovački Magazin!