Kolekcionarska dozvola

Tabela sadržaja

Kolekcionarska dozvola

Kolekcionarska dozvola kao novi dokument

Jedna od dobrih novina u Zakonu o oružju i municiji jeste kolekcionarska dozvola kao novi dokument među ispravama u vezi s oružjem i municijom.

Pitamo se čemu kolekcionarska dozvola služi i ko je može imati?

Kolekcionarska dozvola se može izdati, samo na zahtev, fizičkom licu koje već poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Osnovna svrha kolekcionarske dozvole jeste da se na osnovu nje može nabavljati neograničen broj oružja i praktično služi kao trajno odobrenje za nabavljanje oružja i municije. Posebno se isplati licima koja često nabavljaju i menjaju oružje i posedovanjem kolekcionarske dozvole štede vreme i novac za takse koje je potrebno za dobijanje pojedinačnih odobrenja za nabavljanje oružja. Sa kolekcionarskom dozvolom mogu kupovati oružje koje im se svidi u prodavnicama oružja, na sajmovima lova, ali i od fizičkih lica. Naravno, svaki nabavljeni komad oružja na osnovu kolekcionarske dozvole mora se registrovati u zakonskom roku (osam dana). Prilikom registracije plaća se i odgovarajuća taksa prema vrsti oružja.

Ovo je bitno znati jer ne postoji vrsta koja bi se zvala „kolekcionarsko oružje“ što je praznina u aktuelnom zakonu, a znamo da ima ljudi koji samo žele da u svom posedu imaju oružje, pri čemu im ono nije potrebno za ličnu bezbednost, lov ili sport

Odredba o kolekcionarskoj dozvoli u Zakonu o oružju i municiji glasi:

“Kolekcionarska dozvola (Član 18. ZOM-a)

Rešenjem nadležnog organa može se odobriti izdavanje kolekcionarske dozvole za nabavljanje oružja fizičkom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona, poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Troškove izrade kolekcionarske dozvole snosi podnosilac zahteva.

 Kolekcionarska dozvola važi trajno i na osnovu nje se može nabaviti više komada oružja iz kategorije B.

 Fizičko lice koje na osnovu kolekcionarske dozvole nabavi oružje podnosi zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja.

 Imaoci kolekcionarske dozvole mogu nabavljati i držati municiju u svim kalibrima, osim municije iz člana 6. ovog zakona.

 Kolekcionarska  dozvola  će  se  oduzeti  ukoliko  njen  imalac  prestane  da  ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

 Prostorno-tehničke uslove za bezbedno čuvanje oružja za lica iz ovog člana propisuje ministar.”

U Pravilniku o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije “Službeni glasnik RS”, broj 9 od 5. februara 2016,  opisani su uslovi za Smeštaj i čuvanje oružja i municije za izdavanje kolekcionarske dozvole:

“(Član 3.) Fizička lica koja podnose zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, dužna su da obezbede uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica, odnosno, da oružje iz kategorije B i municija budu zaključani i odvojeni u metalnim ormanima, sefovima, kasama ili trezorima koji se ne mogu lako otvoriti i koji su opremljeni sigurnosnim mehaničkim sistemom za zaključavanje.

Oružje i municija se mora čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mestu prebivališta,  na  adresi  stanovanja  fizičkog  lica kome  se  izdaje kolekcionarska dozvola.”

Pored ispunjavnja uslova za dobijanje kolekcionarske dozvole potrebno je platiti republićku administrativnu taksu u iznosu 33.470 dinara koja je određena Zakonom o republičkim administrativnim taksama (Sl. Glasnik RS br. 144/2020).

Na posedovanje kolekcionarske dozvole ne plaća se godišnji porez.

Duško Ilić

Duško Ilić

generalni sekretar NAOS-a

Lovački duks S10

CENA : 2 950 RSD

Duks za lov od futera. Dva džepa sa strane. Pojačanja na ramenima i leđima. Boja maslinasto zelena. Jako topao za jesenje uslove i zismke lovove. Pruža jaku udobnost prilikom nošenja. Takođe se može nositi i u slobodno vreme.

Lovački duks S26

CENA : 3 100 RSD

Duks za lov od futera. Dva džepa sa strane. Pojačanja na ramenima i leđima. Boja maslinasto zelena i fluo na ramenima. Jako topao za jesenje uslove i zismke lovove. Pruža jaku udobnost prilikom nošenja.

Zaprati
Obavesti o
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Možda će te i ovo zanimati

Budite u toku sa lovačkim novostima, pridružite se viber grupi Lovački Magazin!