Krivolov i/ili lovokrađa

Tabela sadržaja

Krivolov

Krivolov ili lovokrađa su pojmovi o kojima često u poslednje vreme slušamo. Da, o njima pričaju svi, kao za okruglim stolom. O njima pričaju javne ličnosti, kojima je često jedina referenca da iznesu mišljenje o nekoj temi – to što su javne ličnosti. Zatim su tu „neki zeleni zaštitari ptica“, a tu verujte ima i organizacija koje poznaju i tumače lovne termine precizno i jako dobro, i često se pozivaju na Zakon o divljači i lovstvu pre nas samih. A tu smo u nekom ćošku i mi lovci, zbunjeni govorimo sebi u bradu, jer nam je retorika pomalo korodirala.

Šta mislite da probamo da se „naoružamo“ pravim informacijama, za njih nije potrebno ni lekarsko uverenje, ni oružni list, verujte.

Kako zakon tumači krivolov i/ili lovokrađu?

Dakle, da vidimo šta o ovome kaže Zakon o divljači i lovstvu. U najvišem pravnom aktu vezanom za lovstvo ne spominju se ni lovokrađa, ni krivolov. Nemojte da verujete, pročitajte sami. Oni stariji koji vole „kartonske patrone“, ove pojmove neće sresti ni u Zakonu o lovstvu iz 1993. godine. Hajde onda da vidimo šta ima od strane „municije“. Englezi kažu „poaching“, što se prevodi kao nelegalan (nezakonit lov). Slično je i sa francuskim „braconnage“ i nemačkim „wilderei“. Ako probamo da pronađemo ovakav pojam u našem zakonodavstvu, on zaista postoji, ne u Zakonu o divljači i lovstvu, već kao član 276. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) – nezakoniti lov. Ono što je bitno uočiti kao razliku je to da se sve do stupanja na snagu ovog Krivičnog zakonika iz 2006. godine, nezakonit lov smatrao kao krivično delo protiv privrede, a danas se smatra krivičnim delom protiv životne sredine.

 

Kako onda da pravilno koristimo pojmove krivolov i lovokrađa?

Da li bi se krivolov i lovokrađa mogli svrstati u kolokvijane nazive za nezakonit lov? Suštiska razlika bi se mogla svesti na to da je krivolov nezakonit način lova počinjen od strane lovaca koji ispunjavaju uslove za dobijanje lovne karte, i imaju važeću lovnu dozvolu, ali lov ne vrše u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu (love jedinke zaštićenih (nelovnih) vrsta, lov divljih vrsta vrše izvan propisane lovne sezone, pomoću nedozvoljenih sredstava, u brojnosti iznad propisane kvote ili u područjima na kojima je lov zabranjen). S druge strane, lovokrađa je nezakonit lov u kome učestvuju osobe koje nisu lovci, iako je u praksi čest slučaj da jedan lovac drugog naziva lovokradicom, ukoliko ovaj drugi krši Zakon, Kodeks lovaca itd.

Koliko je značajno da se ovi pojmovi precizno definišu?

Kako bismo izbegli bilo kakvu zloupotrebu kolokvijalnih naziva, u našu korist ili protiv nas, kako bismo svakodnevno činili da razvijamo lovstvo u Srbiji, kako bismo u debatama vezanim za lov mogli da se predstavimo na pravi način, neophodno je da sarađujemo na različitim nivoima, da saslušamo drugu stranu, da argumentovano i precizno predstavimo našu stranu, i da budemo precizni u definisanju pojmova, kako bi nas javno mnjenje shvatalo ozbiljnima.

Zoran Kuzmanović

Mast. inž. šum.

Zaprati
Obavesti o
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Možda će te i ovo zanimati

Budite u toku sa lovačkim novostima, pridružite se viber grupi Lovački Magazin!