Nacionalni Park Djerdap

Tabela sadržaja

loviste nacionalni park djerdap

Bogato Lovište: 

Nacionalni park Djerdap je otvoreno lovište koje karakteriše brojnost i raznovrsnost lovne faune i kvalitet trofeja, obuhvata delove masiva Severnog Kučaja, Miroča i Štrpca koji gravitiraju prema Dunavu, kao i samu reku u dužini od oko 100 km. 

Najveći deo lovišta je pod šumom, ima livada i pašnjaka, njiva, jezera i vodotokova koji se prostiru u visinskom pojasu između 60 i 600 metara nadmorske visine. 

Zastupljena je jelenska i srneća divljač, divlje svinje, divokoze, zec, jarebica, fazan, a nije retkost susret sa vukom, šakalom, lisicom, risom, divljom mačkom.

Lovište Djerdap raspolaže adekvatnim lovnim i lovno – tehničkim objektima. U lovištu Djerdap lov je usklađen sa planskim dokumentima, profesionalno je organizovan uz puno poštovanje lovne kulture. Uz pogonski lov na divlje svinje, vuka, šakala i lisicu, organizuje se i lov sa čeka na jelensku i srneću divljač, divlje svinje, predatore…

Dozvole za lov izdaje Služba lovstva i ribarstva JP „Nacionalni park Djerdap“.

Trajno zaštićene vrste divljači u lovištu su: vidra (Lutra lutra), lasica (Mustela nivalis), sove (Strigidae), orlovi (Aquile), sokolovi (Falco), jastrebovi (Accipiter), osim jastreba kokošara (Accipiter gentilis), čaplje (Ardeidae), osim sive čaplje (Ardea cinerea), rode (Ciconia), ronci (Mergus), eje (Circus) i druge koje stalno žive ili se povremeno pojavljuju.

Lovostajem zaštićene vrste u lovištu su: divokoza (Rupicapra rupicapra), srna (Capreolus capreolus), jelen evropski (Cervus elaphus), divlja svinja (Sus scrofa), zec (Lepus europeus), kuna belica (Martes foina), kuna zlatica (Martes martes), vuk (Canis lupus), lisica (Vulpes vulpes), šakal (Canis aureus), tvor (Putorius putorius).

Na površini od 63.786,48 hektara duž 100 kilometara desne obale Dunava, od Golupca do Karataša kod Kladova prostiru se zone sa različitim režimom zaštite objekata prirode, spomenika kulture, faune i vegetacije reliktnih vrsta, koje potvrđuju razvoj vegetacionih serija od nastanka do današnjih dana.

Nacionalni park Djerdap nazivaju i rečnim nacionalnim parkom, budući da značajan deo Đerdapa čini Dunav, a najveću i najdužu klisuru probojnicu u Evropi, čudesna Gvozdena vrata, samoniklom botaničkom baštom i najvećim evropskim arheološkim muzejom u prirodi.

Klisura Đerdapa i prirodno područje uz klisuru, kao prostorna celina, sa izuzetnim kulturno-istorijskim vrednostima, značajnim prirodnim ekosistemima po sastavu izuzetne vrednosti i retkosti, objektima  izvorne flore i faune i dobro očuvanim šumama prirodnog sastava i izuzetnog izgleda, od 1974. godine stavljeni su pod zaštitu kao Nacionalni park Djerdap.

Osnovni prirodni fenomen područja Nacionalnog parka Djerdap je grandiozna Đerdapska klisura, najduža i najveća klisura probojnica u Evropi. Posebne celine predstavljaju tri kanjonsko klisurske doline: Golubačka, Gospođin vir, kanjon Velikog i Malog Kazana, kao i tri kotline Ljupkovska, Donjomilanovačka i Oršavska. Specifičan istorijski razvoj, vrlo povoljna djerdapska klima, složena mreža klisura, kanjona i dubokih uvala, ovaj prostor izdvajaju kao jedinstven evropski rezervat tercijarne flore, vegetacije i faune.

Zaprati
Obavesti o
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Možda će te i ovo zanimati

Budite u toku sa lovačkim novostima, pridružite se viber grupi Lovački Magazin!