Lovište

Lovište je površina zemljišta, voda i šume, kao i vazduh iznad te površine. Ono predstavlja prirodnu celinu i obezbeđuje ekološke i ekonomske uslove za uspešno gajenje jedne ili više vrsta divljači. To je jedinstvena površina dela prirodne na kojoj ekološki uslovi omogućavaju proizvodnju – razmnožavanje, gajenje, zaštitu i korišćenje jedne ili više vrsta divljači. Lovište se ustanovljava kao otvoreno ili ograđeno.

Mesto za reklamu

(Desktop: 1200pxx280px, Mobile/Tablet: 100vw x 300px)

Budite u toku sa lovačkim novostima, pridružite se viber grupi Lovački Magazin!